29. januar 2018

Vi tilbyder

Vi har følgende hjælpere ansat i HF VikarBureau:

• Sygeplejersker

• Sygehjælpere

• Social- og sundhedsassistenter

• Social- og sundhedshjælpere

• Plejehjemsassistenter

• Plejemedhjælpere

• Faglærte og ufaglærte respiratoriske hjælpere

• Ufaglærte handicaphjælpere med flere års erfaring

 

Vikardækning i eget hjem

HF VikarBureau tilbyder vikardækning til dig, som har brug for hjælp i dagligdagen med personlige pleje, ledsagelse, forflytning og lignende.

Læs mere…

Vikar på plejehjem

HF VikarBureau tilbyder faglærte vikarer på periodebasis eller enkelte dage afhængigt af behov. Vi står altid klar til at finde en eller flere vikarer som kan hjælper jer i perioder, hvor der mangler flere hænder.

Læs mere…

Respiratorisk overvågning

HF Vikar har uddannet personale, som kan varetage overvågning af respiratorbrugere i private hjem eller på plejehjem i hele Danmark. Vi lever op til de forskellige retningslinjer for vikar, herunder uddannelseskrav i landets regioner

Læs mere…