Sundhedsfaglig professionel vikarhjælp

HF VikarBureau tilbyder

Vikardækning i eget hjem

Vikar på plejehjem

Respiratorisk overvågning

Dækker hele Danmark

HF VikarBureau har over 95 % forsyningssikkerhed, ved dækning af vikarvagter hos borgere i private hjem.
Den bedste vikardækning, døgnets 24 timer

HF VikarBureau assisterer borgere i døgnets 24 timer, når der er brug for hjælp til respiratorisk overvågning, personlig pleje, forflytninger, ledsagelse eller anden hjælp i dagligdagen. HF VikarBureau har over 95 % forsyningsgaranti, ved dækning af vikarvagter hos borgere i private hjem. HF VikarBureau tilbyder at indgå aftaler med alle landets kommuner, såfremt de ønsker at benytte os som fast leverandør af vikarer, eller hvis en borger har akut behov for et komplet nyt hjælper hold. Vi har allerede et rigtigt godt samarbejde med mange af landets kommuner, som benytter os i situationer, hvor der er behov for dygtige eksterne vikarer.

100% leveringsgaranti…

… af faste hjælperhold til administrationsordninger

95% succes…

… for dækning af akutvagter og almindelige vikar vagter

❗️VI SØGER DYGTIGE FOLK❗️

Kontakt os

Ved akut brug for vikarassistance til én eller flere vagter står vi altid parat til at hjælpe. Kontakt os her i tidsrummet 07.00 og 22.00 alle ugens dage.